fbpx
КАТАЛОГ
Передзвонити?
Тенти на замовлення

Готуйтесь до сезону з нами!

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

на виготовлення текстильних технічних виробів за індивідуальним замовленням

від 16.06.2020

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Згідно з положеннями ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічної оферти та публічного договору є однаковими для всіх користувачів (Замовників). У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, замовлення виробів у виробника (Виконавця) є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах викладених нижче по тексту.

Дана публічна оферта адресована всім фізичним та юридичним особам, котрі бажають замовити у виробника (Виконавця) виготовлення текстильних технічних виробів за індивідуальним замовленням.

Приватне підприємство «УкрБрезент» (далі Виконавець) з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України пропонує (публічна оферта) фізичній особі та/або юридичній особі (далі – Замовнику), в подальшому разом – Сторони, а кожен окремо – Сторона, укласти публічний договір про наступне:

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується за індивідуальним замовленням від Замовника виготовити та передати у власність Замовнику текстильні технічні вироби (далі – ТТВ), а Замовник зобов’язується оплатити та прийняти ТТВ, кількість, ціна та характеристики яких визначені у Рахунку на оплату та / або Замовленні (далі – Рахунок та / або Замовлення).

Виконавець оформлює та надсилає Замовнику на електронну адресу або повідомленням, за допомогою засобів мобільного зв’язку, Рахунок та/або Замовлення.

1.2. ТТВ виготовляються за індивідуальними характеристиками (розміри, матеріал, колір,  форма, фурнітура, місця кріплення тощо) наданими Замовником, на основі базових моделей Виконавця або за Ескізами, узгодженими Сторонами.

1.3. Передача ТТВ у власність Замовника (далі Доставка) може відбуватися у наступному порядку:

 • на складі Виконавця, за адресою: м. Харків, вул. Польова 83 (далі Самовивіз), або
 • шляхом відправки ТТВ засобами служб доставки, або
 • Замовник замовляє у Виконавця комплексні послуги з Доставки та Монтажу ТТВ.

 

 1. ЦІНА ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Загальна ціна Договору зазначається у Рахунку та / або Замовленні, та складається з сукупної вартості всіх  ТТВ, які Виконавець зобов’язується виготовити відповідно до індивідуальних замовлень Замовника.

2.2. Оплата за Договором поділяється на сплату Замовником Авансу (далі Аванс) та сплату ним остаточної вартості (далі Остаточний Розрахунок), суми яких зазначені у Рахунку.

2.3. Замовник сплачує Виконавцю Аванс згідно Рахунку у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, або у готівковій формі шляхом внесення коштів до каси Замовника за адресою м. Харків, вул. Польова 83, не пізніше трьох банківських днів після отримання Рахунку.

2.4. Замовник здійснює Остаточний Розрахунок у розмірі 100% від ціни Договору у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, або у готівковій формі шляхом внесення коштів до каси Замовника за адресою м. Харків, вул. Польова 83, в момент отримання ТТВ.

 

 1. УМОВИ ДОСТАВКИ

3.1. Виконавець повідомляє Замовника про відправлення ТТВ засобами служб доставки або про готовність ТТВ до Самовивозу.

3.2. При відправці засобами служб доставки, право власності на ТТВ та ризик їх зникнення, загибелі або пошкодження переходить до Замовника в момент передачі ТТВ  службам доставки. У такому випадку факт приймання-передачі ТТВ засвідчується підписом представників служби доставки у будь-якому документі, виданому Виконавцю згідно внутрішніх правил служби доставки.

3.3. У випадку надання Виконавцем послуг з Доставки та Монтажу ТТВ, Сторони узгоджують точний день та орієнтовний час Доставки та Монтажу.

3.4. Виконавець має право в односторонньому порядку відмовити Замовнику у наданні послуг з Доставки та / або Монтажу ТТВ, або перенести їх на зручний для себе день та час, якщо:

3.4.1. Замовник невірно зазначив свої контактні дані або надав некоректну інформацію про адресу, за якої необхідно здійснити Доставку та Монтаж ТТВ.

3.4.2. У зазначений день та час Доставки відсутній телефонний зв’язок з Замовником або його представниками більше ніж 60 хвилин.

3.4.3 Наступні обставини суттєво ускладнюють Монтаж:

 • конструкція не підготовлена до Монтажу ТТВ,
 • сторонні бригади проводять роботи з конструкцією,
 • недостатньо місця для Монтажу,
 • відсутнє освітлення.

3.4.4 Неможливо здійснити Монтаж ТТВ тому що:

 • фактичні розміри конструкції відрізняються від наданих Замовником.

3.4.5. Виконавець очікував Замовника за адресою Доставки більше  30 хвилин.

3.4.6. Замовник відмовляється прийняти заздалегідь погоджену з ним Доставку.

3.5. Якщо через обставини, зазначені в пп.3.4.3-3.4.4 цього Договору Замовнику відмовлено у послугах з Монтажу ТТВ, Замовник проводить остаточний розрахунок за виготовлені ТТВ та фактично надані Послуги, у повному обсязі в момент отримання ТТВ.

3.6. Якщо Замовнику стає відомо, що він не може прийняти послуги з Доставки та Монтажу в термін, узгоджений Сторонами, Замовник повинен:

3.6.1. Одразу повідомити Виконавцю про неможливість прийняття послуг, та узгодити нову дату Доставки та Монтажу ТТВ.

3.6.2. На вимогу Виконавця Здійснити Остаточний розрахунок за ТТВ до моменту Доставки та Монтажу ТТВ.

3.7. Виконавець не має право відмовити Замовнику у Монтажі ТТВ згідно з п.3.4.4 якщо Виконавець самостійно робив заміри конструкції Замовника, крім випадків, коли після цього конструкція була деформована або її розміри були змінені.

 

 1. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Замовник зобов’язується:

4.1.1. Після отримання Рахунку та / або Замовлення ще раз перевірити, та підтвердити чи задовольняють його зазначені розміри, колір, матеріали та інші характеристики ТТВ. Належним підтвердженням усіх істотних характеристик Замовлення, Сторони домовились вважати сплату Замовником Аванс згідно виставленого Рахунку, або сплату будь-яких інших платежів, якщо Сторонами не узгоджено інший порядок підтвердження характеристик Замовлення.

4.1.2. Здійснити розрахунок за ТТВ на умовах цього Договору.

4.1.3. У разі замовлення у Виконавця послуг з Доставки та Монтажу ТТВ, прийняти такі послуги в узгоджений Сторонами термін та підписати Акт приймання-передачі (далі Акт). У разі наявності зауважень або претензій зазначити їх у Акті.

4.1.4. У разі необґрунтованої відмови від підписання Акту та не пред’явлення письмової претензії протягом 1 робочого дня після Монтажу ТТВ, Акт приймається Виконавцем без підпису Замовника, як документ що підтверджує належне надання послуг за цим Договором.

4.1.5. Використовувати ТТВ за призначенням та дотримуватись правил їх експлуатації.

4.2. Замовник має право:

4.2.1. Отримати ТТВ належної якості, у кількості та з характеристиками відповідно до умов, визначених у Замовленнях Замовника.

4.2.2. Замовити у Виконавця додаткові послуги з Заміру конструкції представниками Виконавця.

4.2.3. У будь-який час ініціювати розірвання Договору, шляхом направлення письмового повідомлення Виконавцю. В цьому випадку Аванс, сплачений Замовником не повертається, а Договір вважається розірваним після компенсації Виконавцю всіх понесених витрат.

4.2.4. У випадку виявлення недоліків, що виникли з вини Виконавця, відобразити їх в Акті приймання-передачі та вимагати від Виконавця усунення недоліків,

4.3. Виконавець зобов’язується:

4.3.1. Виготовити ТТВ за індивідуальним замовленням Замовника, відповідно до характеристик наданих Замовником, та зазначених у Замовленні.

4.3.2. Здійснити доставку ТТВ, на умовах, узгоджених Сторонами.

4.3.3. Виправити недоліки, що виникли з вини Виконавця, перелік яких міститься в Акті приймання-передачі.

4.3.4. Забезпечити гарантійне обслуговування ТТВ згідно гарантійних умов.

4.4. Виконавець має право:

4.4.1. Відмовити Замовнику на вимогу повернення або заміни ТТВ, через невідповідність їх розмірів розмірам конструкції, у випадках коли:

 • заміри конструкції робились Замовником самостійно,
 • заміри конструкції робились Виконавцем, але після цього конструкція була деформована або її розміри були змінені.

4.4.2. Відмовити Замовнику у Монтажі ТТВ згідно пп.3.4.3-3.4.4 цього Договору.

4.4.3. Після письмового попередження Замовника на власний розсуд установити ціну та реалізувати ТТВ третім особам і не повертати сплачений Замовником Аванс, якщо Замовник:

 • відмовляється від отримання ТТВ та не здійснює Остаточний Розрахунок за ТТВ більше 60 календарних днів з моменту повідомлення про їх готовність;
 • відмовляється від отримання повністю оплачених ТТВ більше ніж 90 календарних днів з моменту повідомлення про їх готовність.

 

 1. ЯКІСТЬ ТТВ. ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

5.1. Сторони дійшли згоди, що ТТВ вважаються якісними, якщо вони відповідають індивідуальним характеристикам, зазначеним у Замовленні.

5.2. Виконавець не може знати, та не зобов’язаний попереджати Замовника про всі особливості, котрі виникають у зв’язку із внесенням індивідуальних змін у конструкцію, у розміри, у пропорції, у інші характеристики ТТВ за бажанням Замовника згідно Замовлення.

5.3. Виконавець не може знати, та не зобов’язаний попереджати Замовника про всі особливості експлуатації виготовлених ТТВ.

5.4. Замовник погоджується та визнає, що повинен самостійно оцінювати можливі ризики використання виготовлених ТТВ в кожному конкретному випадку, незалежно від погодних умов їх використання.

5.5. Замовник погоджується та визнає що в будь-якому випадку, він сам несе ризики випадкового пошкодження або знищення ТТВ, у зв’язку з їх використанням, незалежно від погодних умов такого використання.

5.6. Готові ТТВ можуть відрізнятися від Ескізу або базових моделей Виконавця через індивідуальні особливості кожного виготовленого ТТВ (наприклад відмінність відтінків виготовлених ТТВ,  від відтінків зображених на фотографіях або на будь-яких інших зображеннях, які можуть надаватися Замовнику для прикладу демонстрації готової продукції).

5.5. Замовник зобов’язується дотримуватись загальних правил та рекомендацій Виконавця щодо експлуатації ТТВ, зокрема, але не виключно:

5.5.1. Виготовлені ТТВ використовуються лише за функціональним призначенням.

5.5.2. ТТВ мають бути захищені від прямого контакту з гарячими предметами.

5.5.3. Забороняється установка ТТВ поряд з джерелами відкритого вогню.

5.5.4. Не дозволяється контакт ТТВ з будь-якими агресивними рідинами, кислотами.

 

 1. ГАРАНТІЙНІ УМОВИ. ПРЕТЕНЗІЇ

6.1. Виконавець надає Замовнику гарантію на ТТВ. Гарантійний строк складає 12 (дванадцять) календарних місяців з дня виготовлення ТТВ, якщо інше не узгоджено Сторонами.

6.2. Гарантія включає в себе безкоштовне виконання ремонтних робіт і заміну дефектних деталей. Гарантійний ремонт здійснюється як за адресою Замовника, так і за адресою Виконавця, залежно від складності і технології ремонтних робіт.

6.3. Претензії за якістю виготовлених ТТВ приймаються Виконавцем в межах гарантійного строку з пред’явленням Замовником документів, що підтверджують замовлення на індивідуальне виготовлення ТТВ та їх оплату.

6.4. Претензії по усуненню недоліків, що виникли внаслідок порушення Замовником правил використання, зберігання ТТВ або дій третіх осіб, не підлягають задоволенню.

6.5. Гарантія не розповсюджується на:

 • окремі деталі (фурнітура) ТТВ, якщо такі деталі були затверджені Замовником всупереч рекомендацій Виконавця;
 • на механічні, хімічні і термічні ушкодження, на дефекти, що виникають в результаті неправильної експлуатації;
 • на дефекти, що виникають не з вини Виконавця;
 • на заміну деталей у зв’язку з їх природним зносом;
 • за наявності слідів стороннього втручання;
 • на випадки використання виробу не за призначенням;

6.6. У зв’язку з виготовленням за індивідуальним замовленням, не підлягають поверненню, обміну або заміні ТТВ належної якості, через невідповідність їх розмірів розмірам конструкції, у випадках коли:

 • заміри конструкції робились Замовником самостійно,
 • заміри конструкції робились Виконавцем, але після цього конструкція була деформована або її розміри були змінені.

6.7. У зв’язку з виготовленням за індивідуальним замовленням, не підлягають поверненню, обміну або заміні ТТВ належної якості, через невідповідність їх кольору (віддінків) Ескізам або базовим моделям Виконавця (наприклад відмінність відтінків виготовлених ТТВ,  від відтінків зображених на фотографіях або на будь-яких інших зображеннях, які можуть надаватися Замовнику для прикладу демонстрації готової продукції).

6.8. В будь-якому випадку, повернення, обмін або заміна ТТВ належної якості провадиться, тільки за умови, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Замовнику.

6.9. Повернення, обмін або заміна тканин можливі тільки при виявленні виробничих дефектів. У разі виявлення виробничих дефектів Замовник повинен негайно повідомити про це Виконавця та вислати йому товар за допомогою вказаної Виконавцем служби доставки, та на зазначене ним відділення.

Після проведення огляду, та в разі виявлення виробничого браку або інших дефектів, Виконавець повинен, за вибором Замовника, замінити товар або повернути сплачені кошти.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору згідно з чинним законодавством України та цим Договором.

7.2. У випадку порушення своїх договірних зобов’язань, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні всі понесені збитки в повному обсязі.

7.3. Замовник несе повну відповідальність за правильність проведення ним замірів конструкції та достовірність наданих Виконавцю даних для визначення розміру ТТВ, а також за достовірність будь-яких інших даних, які надаються Замовником Виконавцю для виготовлення ТТВ за індивідуальним замовленням.

7.4. Виконавець не несе жодної відповідальності за надані Замовником вихідні дані, інформацію та графічні матеріали.

7.5. У випадку нанесення на ТТВ, за замовленням Замовника, текстової інформації та графічних матеріалів, Замовник самостійно несе відповідальність за інформацію і графічні зображення, надані Виконавцю для нанесення і гарантує наявність у себе прав на надані графічні об’єкти та інформацію або дозвіл автора на використання зображення.

7.6. У разі пред’явлення будь-якого роду претензій, вимог третіх осіб, в тому числі державних органів, правовласників, в зв’язку з порушенням Замовником умов цього Договору, Замовник зобов’язується прийняти участь у вирішенні таких суперечок і компенсувати Виконавцю всі витрати, понесені останнім у зв’язку з пред’явленням таких претензій чи вимог.

 

 1. ІНШІ УМОВИ

8.1. Замовник  дає згоду на збір, обробку і зберігання своїх персональних даних згідно із Законом України “Про захист персональних”.

8.2. Сторона звільняється від визначеної цією Угодою та чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цією Угодою порядку. До обставин непереборної сили Сторони, зокрема, відносять: пожежа, повінь, землетрус або інші стихійні лиха, війна, військові дії будь-якого виду, техногенні катастрофи, акції громадянської непокори, заколоти, тощо, дії органів державної влади і управління, а також будь-які інші обставини, що знаходяться поза контролем Сторін і є надзвичайними або невідворотними за даних умов подіями, у тому числі прийняття законів або інших нормативних актів України, що забороняє або обмежує будь-яку дію, передбачену цим Договором.

8.3. Факт настання форс-мажорних обставин засвідчується відповідним документом Торгово-промислової палати України.

8.4. Про виникнення форс-мажорних обставин сторона, для якої вони настали, зобов’язана письмово повідомити іншу сторону у 10-ти денний строк з дня їх виникнення.

8.5. Дія форс-мажорних обставин автоматично продовжує строк виконання зобов’язань за цим договором на строк їх дії. Якщо дія форс-мажорних обставин продовжується більше ніж 30 календарних днів, договір може бути розірваний за письмовою заявкою однієї із сторін. При цьому сторони не мають права вимагати виплати штрафних санкцій або відшкодування збитків, спричинених невиконанням обов’язків, у зв’язку з настанням форс-мажорних обставин.

8.6. Недійсність окремих положень Договору не передбачає недійсність Договору в цілому.

8.7. Сторони погоджуються, що оскільки виготовлення текстильних технічних виробів здійснюється за індивідуальним замовленням за розмірами, визначеними Замовником у Замовленні, дії Виконавця за цим Договором є роботами, і взаємини між Сторонами щодо дотримання прав споживачів регулюються статтею 10 Закону України “Про захист прав споживачів “№1023-ХІІ від 12.05.1991 р, зі змінами і доповненнями.

Термінове замовлення УкрБрезент
Укрбрезент